ABU en NBBU pleiten voor ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

Nog geen oplossing voor Wet DBA
July 7, 2017

ABU en NBBU pleiten voor ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

Om meer duidelijkheid te geven over de positie van zzp’ers, komen zowel de NBBU als de ABU met een alternatief voor de modelovereenkomst, namelijk de ondernemersovereenkomst. Hiermee willen ze de onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers, die is ontstaan door de wet DBA, beëindigen.

De NBBU en ABU deden dit voorstel vanwege de bijeenkomst van de vaste Kamercommissie Financiën op 29 juni 2017 over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek rond de wet DBA. De wet moest zekerheid geven dat de belastingdienst achteraf de werkrelatie tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers niet als een verkapt dienstverband beschouwt, echter heeft dit tot het tegenovergestelde geleid. Opdrachtgevers huurden geen zzp’ers meer in, uit angst voor mogelijke problemen met de fiscus.

De nog te definiëren ondernemersovereenkomst sluit een arbeidsovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking uit. Daarmee krijgen zelfstandigen en opdrachtgevers vooraf meer zekerheid. De ondernemersovereenkomst zorgt ook voor enorme lastenverlichting bij intermediairs op de arbeidsmarkt.

Het idee is dat de ondernemer zzp’er zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. De zzp’er staat ingeschreven bij de KVK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren of voor verschillende opdrachtgevers werken. Hierbij kan de zzp’er zijn eigen werktijden bepalen, zover deze niet afhangen van de aard van de opdracht.

De NBBU wil ook dat de zzp’er de vrijheid heeft om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. Momenteel dient de zzp’er in persoon zijn klanten aan te trekken en te behouden. Als hij een intermediair de opdracht geeft om dit voor hem te doen is er opeens geen sprake meer van een duurzame onderneming. Een vreemde conclusie, stelt de NBBU, omdat juist door het uitbesteden van deze werkzaamheden de duurzaamheid wordt geborgd. De zzp’er moet daarom de mogelijkheid hebben zijn acquisitie – het verwerven van opdrachten – uit te besteden.

De omstreden wet DBA is intussen opnieuw opgeschort tot 1 januari 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *